Tag archieven: Neoklassiek

Academische Avond

Tuesday 28 June 2011, 7-10 pm

Open 6.45 pm, Start 7 pm sharp

EN De Zwarte Ruyter presents a selection Finnish experimental music from a magnetic tape release. The tape, entitled Neoclassical Music Publications I, is issued by the emerging label Akateemiset Kasetit, Academic Cassettes. The evening consists of listening to the 90-minute tape in its entirety accompanied by the cassette’s liner notes and a lecture prepared for the event by Jussi Suvanto.
Please consult the attachment for more information.

NL De Zwarte Ruyter presenteert een selectie van Finse experimentele muziek met het release van één magneetband. De cassette getiteld Neoklassieke Muziek Publicaties I, wordt uitgegeven door het opkomende label Akateemiset Kasetit, Academische Cassettes. Het programma bestaat uit het beluisteren van de 90 minuten lange cassette inclusief de bijgeleverde liner notes en een lezing door Jussi Suvanto.
Raadpleeg de brochure in de bijlage voor meer informatie.

Download Brochure (PDF)