Kunst Kamers Rotterdam

De huiskamer als tentoonstellingsruimte

In 1986 vond in Gent iets nieuws plaats. De ‘Vlaamse kunstpaus’ Jan Hoet was op het idee gekomen om de kunst uit haar vertrouwde, steriele omgeving te halen en te introduceren in de intimiteit van de leefruimte. Hij organiseerde een kunstroute langs woonhuizen, alwaar kunstenaars een met die locatie verbonden werk exposeerden.

Chambres d’Amis, zoals hij het project noemde, krijgt nu een vervolg op het Rotterdamse Noordereiland. Het idee is simpel: vraag een aantal kunstenaars om in iemands huis werk te exposeren dat in relatie staat tot die specifieke omgeving. Kunst in de kamers van dit levendige dorp binnen de stad. Werken die geheel zijn ontstaan in het spanningsveld tussen kunstenaar, huis en bewoner. Kunst, dus, die een organische verbintenis aangaat met het karakter van de plek. Misschien ziet met deze eerste KunstKamers, zoals het project hier is gaan heten, in Rotterdam een nieuwe traditie het levenslicht.

Een politieke visie op cultuur is meestal een bloedeloze vertoning. Een overheidsdienaar heeft het veel te druk met het becijferen van de wereld om te zien hoe die wereld eigenlijk in elkaar zit. Zo kon de gemeente onlangs nog beweren dat het organiseren van een kunstroute ,,vaak moeizaam verloopt omdat in de regel vrijwilligers het voortouw daartoe nemen en althans in de aanvang weinig steun ondervinden.” KunstKamers Rotterdam bewijst dat dat niet altijd het geval is: bewoners van het Noordereiland stelden hun huis belangeloos ter beschikking, het enthousiasme is groot. Mensen staan wel degelijk open voor ongebruikelijke dingen. Ook zonder dat daar iets tegenover staat.

Mogelijk is dat omdat weinigen ongevoelig zijn voor de aantrekkingskracht van het artistieke. In de meeste huizen zijn wel kunstwerken te vinden. Reproducties van grote werken naast amateurschilderijtjes en beeldjes uit verre landen. Dat is helaas vaak niet meer dan aankleding, decoratie. De bewoners zien de werken niet meer, zo vertrouwd zijn ze ermee, en de visite komt ook niet langs om ernaar te kijken. De kunst verdwijnt in al haar functionaliteit achter het rookgordijn van de alledaagsheid.
Maar omgekeerd zijn bezoekers van galeries en musea zo gewend geraakt aan het kille wit van de expositieruimte, dat ze onpersoonlijke, meticuleus uitgelichte ruimtes zijn gaan zien als de natuurlijke habitat van het kunstwerk. KunstKamers treedt buiten de ruimte die in onze samenleving gereserveerd is voor de kunsten – terug naar de mensen, naar het echte leven. De scheppers verlaten hun ivoren torens en mengen zich onder het volk.

En het publiek? Deel van de ervaring van de kunstroute is het bevreemdende gevoel dat je bekruipt als je het huis van een vreemde betreedt. Allemaal zijn we nieuwsgierig naar het hol waar een ander zich verbergt; de woonruimte is een uitdrukking van de persoonlijkheid van de bewoner. Als voyeur stap je zo iemands wereld binnen, je breekt in bij de psyche van degene die in die kamers zijn dagen slijt. Het is een bijzaak misschien, een extra laag in de gewaarwording, maar de bezoeker kan zich onmogelijk onttrekken aan dit samenvloeien van artisticiteit en intimiteit. Dompel je er dus maar in onder en neem het in je op.

Kunst Kamers 2011 — Tekst: Bastiaan Sondervan

www.kukaro.nl | www.facebook.com/kukaro

 

Geirmundur Klein

Opening on Friday 3 June, 6 – 9 pm
Open during KuKa 4/5 June, 12 – 6 pm
Exhibition runs from 3 June to 16 July 2011

EN De Zwarte Ruyter shows a retrospective exhibition of works by Rotterdam based photographer Geirmundur Klein. The series of Geirmundur Klein reflect on the aesthetic framework of contemporary photography. With his limited editions published in the shape of books, he turns the basically unrestrictedly reproducible photographic image into an object, into a miniature of what Jean-François Chevrier called the tableau form as the main predicate of contemporary photography.

NL De Zwarte Ruyter toont een overzichtstentoonstelling van werken van de in Rotterdam gevestigde fotograaf Geirmundur Klein. De series van Geirmundur Klein reflecteren op het esthetische kader van de hedendaagse fotografie. Met zijn in beperkte edities verschenen kunstenaarsboeken draait hij het principe van het onbeperkt reproduceerbare fotografisch beeld om in een object. Een miniatuur welke Jean-François Chevrier benoemd als tableau form, het belangrijkste predicaat van de hedendaagse fotografie.

www.geirmundurklein.net

ALPINE GOTHIC 10.000 Edelweiss

Alpine Gothic

Presentation:
10.000 Edelweiss met spek knoedel

Opening
Friday, 13th of May, 16:00-20:00 hrs
Sat. 14th + Sun. 15th of May, 14:00-18:00 hrs

10.000 Edelweiss investigates into the anachronistic myth around this rare Alpine flower. Aesthetic analogies, cultural contextualisation, as well as participation and multiple authorship are in the focus of this project.

The Austrian artists collective Alpine Gothic presents an installation connecting documentation material on their Edelweiss-workshops (public space, Rotterdam, April 16 to 21) with the intermediate results of their subsequent work in a guest-studio at Kunst & Complex.

ALPINE GOTHIC (Christina Breitfuß, Erik Hable, Wolfgang Wirth, www.alpinegothic.net) in cooperation with DE ZWARTE RUYTER and BILDETAGE

Tonight: Goodnight Rotterdam with Avi Krispin

For In Discretion, Avi Krispin has shown new video and photography works that touch on the theme of comical fetish behavior, anonymous meetings and prearranged perverse rituals. In line with these works, De Zwarte Ruyter has functioned as a set, where visitors had the opportunity to participate in a new video project.

During this Goodnight Rotterdam Krispin will present this new video project and also a hand of other videoworks. Be welcome!

The initiative for the Goodnightfilm has arisen by a broad and major interest in the genre Cult. Proposing an alternating and a wide ranging choice of movienights to explore the big question: What is the definition of Cult?

More information on: http://nextpagecultvideotheek.blogspot.com/ http://www.nextpage.nu/ http://www.avikrispin.net/

Project Ruimte voor Beeldende Kunst